Procesbegeleiding

Procesbegeleiding

Organisaties en teams zijn voortdurend in beweging. Een veranderende omgeving en veranderingen binnen de organisatie of het eigen team, vragen voortdurende alertheid om zo goed mogelijk af te stemmen. Dit vraagt veel van het communicatieve vermogen. Zowel met de buitenwereld als met de binnenwereld. Bedrijfsblindheid of andere vormen van vooringenomenheid beperken het opnamevermogen, waardoor kansen of bedreigingen worden gemist. Een neutrale, objectieve procesbegeleider helpt niet alleen het programma, de structuur en de processen te bewaken, maar helpt ook deelnemers andere brillen op te zetten. Hij laat zijn licht schijnen op vergeten plekjes, of brengt verbindingen aan die nieuwe inzichten opleveren. Hij zet aan het denken. Maar hij weet ook het beste uit alle deelnemers te halen, zodat de opbrengst maximaal is. KIEM kan hierin een krachtige rol spelen. Met respect voor iedere deelnemer lukt het om een collectief gevoel van betrokkenheid te laten ontstaan, in een veilige setting. Dit geeft deelnemers het gevoel dat ze werkelijk kunnen zeggen wat ze te zeggen hebben; vrijheid!

Een belangrijk instrument is Primoforum, een werkelijk geniale manier om groepsprocessen te versnellen en kwalitatief op zeer hoog niveau te brengen.