Coaching

Coaching

Bij coaching gaat het om één op één ondersteuning. Er kunnen verschillende redenen zijn om een coachingstraject te beginnen. Disfunctioneren kan aanleiding zijn. Of je wil jezelf verder/dieper ontwikkelen om verborgen kwaliteiten te kunnen gebruiken. Ook kun je last hebben van (onbegrepen) angsten, waardoor je bepaald gedrag steeds uitstelt of ontwijkt. Je kan last hebben van belemmerende overtuigingen (‘men moet mij aardig vinden’), waardoor effectief gedrag soms uitblijft. Etcetera.

In de coaching gaat het vaak om het veranderen van motieven en overtuigingen op dit meestal onbewuste niveau. Doel is te komen tot effectiever gedrag in lastige situaties. Voortdurend wordt de combinatie gelegd met het oefenen van vaardigheden, zodat je in staat bent direct de verworvenheden in de praktijk toe te passen.

Veelal kenmerkt zich zo’n ontwikkelproces door bevrijding van blokkerende omstandigheden. Het zien en (weg)werken van die ‘gevangenis’ is misschien wel de belangrijkste opdracht voor de
gecoachte. Het begeleiden en ‘meenemen’ van jou als klant in dit proces gebeurt op maat. Zolang de behoefte of noodzaak  bestaat is er sprake van intensiever contact, wanneer het ‘losser’ kan gebeurt dat. Uiteindelijk kun je geheel zelfstandig ‘lastige’ situaties aan. Doel van de ondersteuning is om je naar dit onafhankelijke niveau te brengen.

Een krachtige combinatie voor effectief behandelen is de mix van mentale coaching (traditionele gespreksvormen) en de fysieke invloed van Shiatsu-massage. Lichaam en geest zijn één en beide ingangen (mentaal en fysiek) hebben effect op het welbevinden. De naar wens gecombineerde behandeling maakt coaching bij KIEM uniek!

Om de effectiviteit van de coaching te bevorderen kan ik gebruik maken van meerdere instrumenten. Twee daarvan zijn qua effectiviteit opvallend: Insights en TMA.